Taal en communicatie behoren tot de belangrijkste competenties van juristen. Dat de inhoud van een pleitnota of brief juridisch gezien correct moet zijn is vanzelfsprekend, maar ook de presentatie ervan - mondeling of schriftelijk - moet doeltreffend zijn.

  • Ziet u taal soms als de lastigste kant van uw juridisch werk?
  • Heeft u wel eens moeite om helder en eenduidig over te brengen wat u bedoelt?
  • Wilt u uw medewerkers meer zelfvertrouwen laten krijgen in hun presentatie?

Dan kan Jurist en Taal u daarbij wellicht ondersteuning bieden!
Jurist en Taal is een aanvulling op bestaande vormen van juridische opleiding en begeleiding met als missie (beginnende) juristen te ondersteunen bij het versterken en vergroten van hun communicatieve mogelijkheden en uitstraling.

Jurist en Taal stelt op basis van individuele behoefte een leertraject op. Dit traject kan bestaan uit zowel individuele - als groepsbegeleiding. Voor de uitvoering maakt Jurist en Taal gebruik van een netwerk van ervaren communicatietrainers, coaches, taalkundigen en logopedisten.

Contact

Vragenlijst voor taaltraining en communicatiebegeleiding voor juristen

Jurist en Taal is een initiatief van:
Margriet Daniëls
Nanny Roed Lauridsen
Martijn Zwennes